תקנון GAME IT

צוות GAME IT שמחים לארח אתכם, אנא קיראו את תנאי השימוש באתר ותקנון החברה המפורטים להלן
כללי:
1. הכניסה למתחם של GAME IT מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
2. על מנת ליהנות מהמשחק במלואו חשוב להגיע 15 דקות לפני הזמן הנקבע לכם בעת ביצוע ההזמנה
3. יש להגיע בבגדים נוחים ובנעליים סגורות.
4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
5. שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.
6. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בתאים המיועדים לכך הינה תנאי הכרחי לכניסה לחדרי המשחק. המפעיל ינחה את השחקנים בנוגע לחפצים נוספים שעליהם להשאיר בתאים המיועדים לכך בטרם כניסתם למשחק, והכניסה למשחק מותנית בציות להוראות המפעיל.
7. יש להתנהג בכבוד וחל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
8. בעת המשחק, אין להפעיל כוח מופרז ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
9. אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.
10. החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת GAME IT, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
11. המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.
12. GAME IT רשאית לפרסם את התמונות המצולמות במהלך המשחק בכל מדיה שתחפוץ בה.
13. GAME IT תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
14. GAME IT ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה.
מחירון באתר:
15. המחירון שלנו מפורסם באתר החברה
16. GAME IT רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
17. המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו, אלא אם כן שולם במלואו במועד ההזמנה.
מדיניות הזמנה:
18. GAME IT שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.
19. להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר טלפון הנייד.
20. לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, הלקוח יתבקש לשלם מקדמה על סכום של 100 שקלים אשר תוחזר במקרה של ביטול על פי מדיניות הביטולים בסעיף הבא.
21. הזמנת המשחק כפופה לאישור ההזמנה על ידי GAME IT באמצעות דואר אלקטרוני, SMS או כל הודעה ישירה אשר תישלח למשתמש. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה חדר המשחק והודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
22. הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
23. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי.
ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:
24. ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר האינטרנט של החברה ו\או באמצעות שליחת דוא"ל המודיע על ביטול ההזמנה לכתובת האימייל של החברה כפי שמופיעה באתר האינטרנט של החברה. ביטול\שינוי זמן הזמנה יוכל לעתים להיעשות גם באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד השירות של החברה אך במידה ולא היה מענה טלפוני על הלקוח לשלוח הודעה בכתב באמצעות טופס יצירת קשר או דוא"ל כפי שפורט לעיל, ולא יתקבלו טענות בדבר נסיונות כושלים ליצור קשר באמצעות שיחת טלפון על מנת לבטל\לשנות זמן הזמנה.
25. ביטול/שינויי זמן ההזמנה כשנותרו 24 שעות או יותר עד למועד שנקבע למשחק – הלקוח יקבל זיכוי מלא על דמי המקדמה ששילם.
26. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה פחות מ- 24 שעות עד תחילת המשחק, לא תושב המקדמה והלקוח לא יקבל זיכוי.
27. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל ל- 30 דקות (שלושים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
28. GAME IT רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
 אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
 במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
 כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
 עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
 במקרה וההזמנה למשחק לא אושרה על-ידי חברת האשראי ו/או מסיבה כלשהי בעת ההזמנה באתר לא נקלטו פרטי האשראי, נציג מהחברה יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת התשלום וסיום ביצוע ההזמנה.\
 במידה ונציג החברה לא יצליח ליצור קשר עם הלקוח המזמין ולסיים את תהליך ההזמנה כראוי, רשאית החברה לבטל הזמנה זאת.
 מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח, GAME IT תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת. הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במסרון (סמס) למספר הטלפון שהוזן בעת ביצוע ההזמנה ו\או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.
הגבלת גיל
29. האפשרות להזמין משחק בחדר בריחה באתר הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים.
30. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. GAME IT אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינה יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.
31. הפעילות בחדרי הבריחה מותאמת גם לילדים. במידה ואופי המשחק ותכניו אינם מותאמים לגילאים צעירים, יפורט מגבלות הגיל באתר בדף ההזמנות הייעודי לחדר הבריחה
בעלי כלבים
32. יש לתאם מראש במידה ותרצו להגיע עם כלב למתחם. צוות GAME IT יעשה את המקסימום למצוא פיתרון לארח את כלבכם במתחם, ובלבד שלא בתוך חדר הבריחה.
מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
33. GAME IT מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כוח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
34. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות הקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
35. ככל שהמשתמש יידרש למסור את פרטיו לצורך ההרשמה לאתר, לרבות באמצעות חשבון הפייסבוק שלו, הוא מצהיר כי כל הפרטים אותם מילא הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי ידוע לו שחל איסור חמור לעשות שימוש בזהות או פרטים של אדם אחר.
36. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה הכולל שם, טלפון ו/או אימייל ו/או ביקורות שכתב יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לניתוחים סטטיסטיים, דיוור, לפרסומות להודעות ומבצעים וכן כל שימוש אחר המותר על פי הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני tal.bahat@gmail.com
37. GAME IT לא תעביר את המידע שמסר המשתמש באתר, אלא בהתאם להוראות כל דין ובכלל זאת – א. לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים באתר, לרבות באמצעות ספקי חדרי הבריחה. ב. ככל שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תעביר את פעילותה לגוף אחר, ובלבד שאותו הגוף יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש. ג. ככל שיתקבל אצל החברה צו שיפוטי לעשות כן. ד. ככל שיתקיימו הליכים משפטיים בין החברה ובין המשתמש. ה. ככל שהמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר. ו. ככל שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי כל שהוא.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
38. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
39. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של GAME IT ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
40. למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר ע"י המשתמש כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר או בחומרים המצויים בו ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לחברה או לצדדים שלישיים.

WordPress Lightbox